1. Henryk Sienkiewicz żył w latach
a. 1850-1920 b. 1846-1916 c. 1848-1930 d. 1805-1863

2. Sienkiewicz nie był:
a. pisarzem b. podróżnikiem c. poetą d. publicystą

3. Podaj 5 tytułów dzieł Sienkiewicza (3p.)
.......................................................................................................

4. Udowodnij, że „Krzyżacy” to powieść historyczna (czyli cechy każdej p. hist. poprzyj konkretną informacją nt. „Krzyżaków”). Podaj 3 cechy (3p.)
1. ................................
2. ................................
3. .................................

5. Który z bohaterów Krzyżaków jest postacią fikcyjną
a. księżna Anna Danuta b. Powała z Taczewa
c. Zawisza Czarny z Garbowa d. Danusia Jurandówna

6. Dopisz nazwy rodzinnych miejscowości bohaterów (3p.)
a. Danusia i Jurand – ..............................................................
b. Jagienka i Zych – ...............................................................
c. Maćko i Zbyszko – .................................................................

7. Streść w 6-8 zdaniach wątek porwania Danusi (5p.)
………………………………………………

8. Wymień 5 cech = zalet rycerstwa polskiego na przykładzie Maćka lub Juranda (np. Maćko: waleczny, bo brał udział w wielu bitwach) (5p.)
………………………………………………

9. Wyjaśnij, na czym polegały poniższe zwyczaje rycerskie. Do każdego dopisz związane z nimi pary bohaterów powieści (3+3p.)
a. ułaskawienie skazanego – …………………………
bohaterowie: .............................................
b. ślubowanie damie – …………………………….....
bohaterowie: ............................................
c. wyzwanie na pojedynek – ……………………..
bohaterowie: ............................................

10. Napisz w 4 zdaniach, jaki obraz zakonu krzyżackiego stworzył Sienkiewicz. Wymień 2 Krzyżaków – bohaterów powieści (4+1p.)
………………………………………………

11. Zbyszko wiele czasu spędzał w drodze. Wymień 3 różne cele i przyczyny jego podróży (6p.)
Dokąd? Po co?
np. na Mazowsze (jesień 1399 r.) zobaczyć się z Danusią
1.
2.
3.

12. W podanych fragmentach podkreśl archaizmy (4p.)
„Myśliwcy muszą być już blisko: pewnikiem ci go zabiorą (…) Dyć to chyba Jagienka (…)Była wojna z Tatary, ale my na niej nie byli, bośmy na Litwie przedtem wojowali i ja, i Zbyszko (…) Dajże mu po znajomości gęby – zawołał wesoło Zych (…) My się przecie od małości znamy – ozwał się Zbyszko (…) Obejrzym, gdzie tkwi grot.”

1. Jak brzmiało zawołanie bojowe maćka i Zbyszka z Bogdańca ??
2.Co stanowiło herb rycerzy z Bogdańca??
3.w Którym roku zmarła królowa Jadwiga ??
4.Jaka jest dokładna data BITWY POD GRUNWALDEM??
5.Jak brzmiało imię podarowanego Zbyszkowi przez Jagienke Giermka??
6.Czym handlował Sanderaz??
7.Jaki zwierz poturbował Zbyszka podczas polowania??
8.Kto przewodniczył delegacji krzyżaków przybyłej do księcia Mazowieckiego w sprawie więzionego przez Juranda De Bergowa??
9.Kto pasował Zbyszka na rycerza??
10.Jakie imiona nosiła Księżna P .Danusia Jurandówny ??
11.W jakiej miejscowości zamieszkał Zbyszko z Jagienką po ślubie ??
12.Jak nazywał się mistrz Krzyżacki dowodzący wojskami Zakonu pod Grunwaldem ??
13.Jak nazywała się karczma w Leńcu w której Zbyszko zobaczył pierwszy raz Danusie ?
14.Ile lat miała Danusia w chwili poznania Zbyszka z Bogdańca??
15.Jak brzmi początek piosenki śpiewanej przez Danusię ??
16.z czego były zrobione szyby w oknach zgorzeleckiego dworu??
17.jak brzmi nazwisko dziewczyny, w której zakochał się Hlawa??
18.do jakiego zamku poszedł Jurant po porwana Danusię ??
19.Kogo pokonał Zbyszko w pojedynku ??
20.kim był Ojciec Jagięki ??
21.jak Jagięka rozłupywała orzechy??
22.Jak zmarł Zygfryd de love??
23.ile lat miała Jagięka w chwili pierwszego spotkania ze Zbyszkiem ??
24.Co było bezpośrednią przyczyną okoliczenia Juranda przez Zygfryda??
25.Jak brzmiało nazwisko posła Krzyżackiego .którego napadł Zbyszko ??
26.Sadłem jakiego zwierzęcia leczył się Maćko ??
27.co wzbudziło gniew Juranta w Szczytnie ??
28.który ze znanych rycerzy towarzyszył posłowi Lichtensteinowi w drodze do króla Władysława Jagiełły??
29.w jakiej miejscowości Zbyszko stoczył walkę z zalotnikami Jagięki ??
30.Jak brzmiało nazwisko zalotników jagięki ??
31.Kto ukazał Zbyszkowi miejsce ukrywania porwanej Danusi??
32.Jak ”ukarał” Jurand swojego prześladowcę??
33.jaką pieśń śpiewali rycerze w bitwie pod grunwaldem ??
34.Ilu Synów mięli Zbyszko i jagięka??
35.o jakim mocarnym rycerzu opowiadali Annie Danucie i jej dworowi zakonnicy w Tyńcu??
36.jak nazywała się ozdobna deska .którą przybijał Zbyszko z ogłoszenie o urodzie i cnocie Danusi??
37.jakie słowa wyrzekła Danusia nakrywając głowę Zbyszka nałęczką??
38.Jaki prezent wieźli królowej Jadwidze Zbyszko i Maćko ??
39.jak brzmiało panieńskie nazwisko księżnej Anny Danuty??
40.Co spowodowało straszliwy gniew opata krewnego maćka z Bogdańca??
41.Który król potwierdził ze szczególne zasługi herb i przywileje szlacheckie mieszkańców Bogdańca??
42.koło jakiego Starego miasta będącego siedziba województwa do 1999 r leżał Bogdaniec??
43.od którego roku życia przebywał Zbyszko na wojnach i podróżach??
44.Jak nazywał się szlachetny rycerz przebywający w zakonie i rozgłaszający urodę i cnotę swojej pani Ulryki ??
45.co podano na kolacje w gospodzie „po lutym Turem”??
46.jakiej narodowości rycerze pokonali Maćka i Zbyszka zdobywając wspaniałe zachodnie stroje ??
47.co było przyczyna śmierci matki Jaginki??
48.Jakie słowa wypowiedziała Danusia po odzyskaniu tuż przed śmiercią świadomości ??
49.jaki złośliwy gest Krzyżaków przyśpieszył rozkaz Jagiełły rozpoczęcia bitwy Grunwaldzkiej ??
50.Co sprawiło że Jurand ze Spychowa był tak nieprzejednanym wrogiem Krzyżaków ??

1. Jak nazywała się gospoda, w której Maćko i Zbyszko opowiadali swoje przygody po powrocie z Litwy?
…………………………………
2. Jak brzmiało imię giermka podarowanego Zbyszkowi przez Jagienkę?
…………………………………
3. Czym handlował Sanderus?
…………………………………
4. Jaka jest dokładna data bitwy pod Gruwaldem?
…………………………………
5. Jaki zwierz poturbował Zbyszka podczas polowania na Mazowszu?
…………………………………
6. Kto pasował Zbyszka na rycerza?
…………………………………
7. Jakie imiona nosiła księżna – opiekunka Danusi?
…………………………………
8. W jakiej miejscowości zamieszkał Zbyszko po ślubie z Jagienką?
…………………………………
9. Jak brzmi początek piosenki śpiewanej przez Danusię w karczmie w Tyńcu?
…………………………………
10. Jak nazywał się wielki mistrz krzyżacki dowodzący wojskami zakonu w bitwie pod Grunwaldem?
…………………………………
11. Do jakiego zamku wybrał się Jurand po porwaną córkę?
…………………………………
12. Jak nazywał się ojciec Jagienki?
…………………………………
13. Jak umarł Zygfryd de Love?
…………………………………
14. Jak brzmiało nazwisko posła krzyżackiego napadniętego przez Zbyszka w drodze do Krakowa?
…………………………………
15. Sadłem jakiego zwierzęcia leczył się Maćko?
…………………………………
16. Co zdenerwowało Juranda podczas jego pobytu w Szczytnie?
…………………………………
17. Jak brzmiały nazwiska zalotników Jagienki?
…………………………………
18. Jak „ukarał” Jurand swojego prześladowcę Zygfryda de Love?
…………………………………
19. Jaką pieśń śpiewali polscy żołnierze w bitwie pod Grunwaldem?
…………………………………
20. W jaki sposób Danusia uratowała Zbyszka od śmierci?
…………………………………
21. Jakie słowa wtedy wypowiedziała?
……………………………….…
22. Od którego roku życia przebywał Zbyszko na wojnach?
…………………………………
23. Jaki gest Krzyżaków przyśpieszył rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem?
…………………………………
24. Co sprawiło, że Jurand ze Spychowa był takim wrogiem Krzyżaków?
…………………………………
25. W jakiej miejscowości mieszkał Zbyszko?
…………………………………
26. W jakich okolicznościach zmarła królowa Jadwiga?

Powodzenia marudy :) Trening czyni Mistrza !!!!
…………………………………

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-02T13:35:35+01:00
1). b 1846-1916
2)d
3)Krzyżacy,Listy z podróży do Ameryki,Janko Muzykant,Bartek Zwycięzca,Ogniem i mieczem
4)"Krzyżacy" H. Sienkiewicza są powieścią historyczną. Oto kilka dowodów na potwierdzenie tej tezy:
*cechą charakterystyczną powieści historycznej jest to, ze akcja rozgrywa się rzed zyciem autora, a Sienkiewicz zył ok. 400 lat później,
*w powieści występują postacie historyczne:król Władysław Jagiełło,królowa Jadwiga, kniaź Witold, Ulryk i Konrad von Jungingen i wiele innych,
*w powieści zawarte są opisy ówczesnych obyczajów strojów, wyglądów miast,
*opisane są wydarzenia historyczne począwszy od śmirci Jadwigi, przez napady Krzyzaków na przygraniczne wsie, po bitwę pod Grunwaldem.
5)a
6)a-spychów
b) zgorzelice
c) Bogdaniec

1. Grady!
2. Tępa podkowa
3. 1399 r.
4. 15 lipca 1410
5. Hlawa
6. Relikwiami i błogosławieństwami
7. Tur
8. Zygfryd de love
9. Książe Mazowsza
10.Anna Danuta
11.Bogdaniec
12.Urlyk von Jungizig(sry ale nie pamientam,miejwiencej wicie o co chodzi :) )
13.,,Pod Lutym Turem"
14.12 lat
15."Gdybym ja miała skrzydełka jak gązka"
16.Z rogów
17.Danuta Ściechówna
18.Szczytno
19.Rodriger
20.Zych z Gorzelic
21.Siadał na nie x D
22. ?? sry nie pamientam
23. 13 lat
24.
25.Linchtenshtain
26.Sadło niedźwiedzia następnie z bobra
27.Pokazali mu inną dziewczynę
28.Powała z Taczewa
29.Krześnia
30.Czatan i Wilk
31.Sanderus
32.Puścił go wolno (niestety Zygfryd sie powieśił :((
33.Bogurodzice
34.Mieli czworgo synów
35. O Walgierzu Wdałym
36.Tarcza
37."Mój Ty, Mój Ty"
38.Srebna kolebka
39.
40.Opata był zgniewany , bo Zbyszko wolał Danusię od Jagienki
41.Władysław Łokietek
42. Sieradz
43.Zbyszko przebywał od 12 roku życia na wyprawach
44.Falko de Dorche
45.Kiełbasa,Wino
46.Fryzów
47.Spadła z Sosny :)
48."Ciemno"
49.Dwa nagie miecze
50.Zabili jego żonę
Tyle wiedziałam !!!!!
10 3 10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T14:18:06+01:00
1b,
2a,
3 Ogniem i mieczem (1884), Potop (1886), Pan Wołodyjowski (1888), 1896 Quo vadis, 1912 W pustyni i w puszczy
4 Argumenty:
-Akcja utworu dzieje się w czasach wcześniejszych niż żyje autor tej powieści
-Występują wydarzenia historyczne
-występują postacie historyczne
-Powieść historyczna łączy prawdę z fikcją literacką
5 d
6a sprychów
b Zgorzelice
c Bogdanieć
7 tego to nie wiem bo nie czytałam krzyzaków;]
8 honor, odwaga, męstwo, wierność ojczyźnie i królowi, szlachetny
9 -
10 -
11-
12-pewnikiem, dyć, ozwał


1-Grady!
2-Tępa Podkowa
3-w 1399 roku
4- 15 lipca 1410
5- Hlawa
6- Relikwiami
7- Tur
8-
9- Książe Mazowsza
10-Anna Danuta
11-Bogdaniec
12-Ulrich von Jungingen
13-,,Pod Lutym Turem"
14-12 lat
15-"Gdybym ja miała skrzydełka jak gąska"
16-Z rogów
17-Danuta Ściechówna
18-Szczytno
19-Rodriger
20-Zych z Gorzelic
21-
22-
23 13 lat
24-
25-Linchtenshtain
26-
27-Pokazali mu inną dziewczynę
28-Powała z Taczewa
29-Krześnia
30-Czatan i Wilk
31-Sanderus
32-
33-Bogurodzice
34-Mieli 4 synów
35- O Walgierzu Wdałym
36-Tarcza
37-"Mój Ty, Mój Ty"
38-Srebna kolebka
39-Piejstytówna
40-Opata był zgniewany, bo Zbyszko wolał Danusię od Jagienki
41-Władysław Łokietek
42- Sieradz
43-Zbyszko przebywał od 12 roku życia na wyprawach
44-Falko de Dorche
45-Kiełbasa,Wino
46.Fryzów
47-
48-
49-Dwa nagie miecze
50-Zabili jego żonę

1-„Pod Lutym Turem”
2-Hlawa
3-Relikwiami
4-15 lipca 1410
5-tur
6-Książe Mazowsza
7-Anna Danuta
8-Bogdaniec
9-"Gdybym ja miała skrzydełka jak gąska"
10- Ulrich von Jungingen
11-w szczytnie
12-Zych ze Zgorzelic
13-
14-Kuno von Lichtenstein
15-Sadło niedźwiedzia
16-
17-Czatan i Wilk
18-Puścił go wolno
19-bogurodzice
20-
21-
22-od 12 roku życia
23-
24-
25-Zgorzelice w Krześni
26-Jadwiga zmarła 4 dni po śmierci córki na gorączkę połogową.

mam nadzieje że pomogłam :)
22 2 22