Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T13:31:33+01:00
Podałabym 1rozdział Ewangelii wg św. Jana. Czyli jak słowo stało sie ciałem, co jest świadectwem istnienia Trójcy Świętej, ponadto masz tam o działalności Chrystusa i Jego posłannictwie ,,Podczas gdy prawo zostało dane przez Mojżesz, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa".
1 3 1
2010-01-02T15:50:24+01:00
Moim zdaniem też jest najepszy ten fragment 1 rozdział Ewangelii wg Św. Jana. Czyli jak słowo stało sie ciałem, co jest świadectwem istnienia Trójcy Świętej, ponadto masz tam o działalności Chrystusa i Jego posłannictwie ,,Podczas gdy prawo zostało dane przez Mojżesz, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa".
1 3 1
2010-01-02T18:09:52+01:00
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.
A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Miejsce tu jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności.
Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść.
Odpowiedzieli Mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb.
On rzekł: Przynieście mi je tutaj.
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.


Jezus w tym fragmencie Pisma Świętego rozmnaża chleb co jest bardzo tajemnicze i ciekawe.
2 3 2