Zad. uzupełnij zadania korzystając z ukladu okresowego pierwiatków.
a) pierwiatek o liczbie atomowej 16 ma w atomie ____________ protonów i elektronów ____________-.
b)jądro atomu sodu zawiera___________protonów
c) wokól jądra aotomu_____________krązy 12 elektronów.
d) w jadrze atomu_______--znajduje się 13 protonów.
e)atom helu ma_______-elektronów wlaencyjnych
f)na powłokach atomu krzemu znajduje się łacznie _____________ elektronów
g)konfiguracja elektronowa atomu chloru ma postać______________ .
h)na wlencyjnej powłoce atomu tlenu znajduje się _________elektronów.
i)pierwiatek , którego atom ma 4 powłoki elektronowe i 8 elektornów walencyjnych to______.

1

Odpowiedzi

2012-07-20T21:56:20+02:00

a) pierwiatek o liczbie atomowej 16 ma w atomie ___16_ protonów i elektronów  
b)jądro atomu sodu zawiera____11_______protonów
c) wokól jądra aotomu_____magnezu________krązy 12 elektronów.
d) w jadrze atomu__glinu_____--znajduje się 13 protonów.
e)atom helu ma___2____-elektrony  wlaencyjne
f)na powłokach atomu krzemu znajduje się łacznie ______14_______ elektronów
g)konfiguracja elektronowa atomu chloru ma postać____2  8  7 
h)na wlencyjnej powłoce atomu tlenu znajduje się ___6______elektronów.
i)pierwiatek , którego atom ma 4 powłoki elektronowe i 8 elektornów walencyjnych to_żelazo_.