1.Pole koła opisanego na trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych 6cm i 8cm wynosi:

2.Staś ze swym bratem bawią się w piaskownicy. Tata kupił chłopcom nowe wiaderka w kształcie walca. Wiaderko Stasia ma 14cm średnicy i 20cm wysokości, a wiaderko brata 18cm średnicy i 16cm wysokości. W którym wiaderku zmieści się więcej piasku i o ile cm3. Zapisz obliczenia, do obliczeń przyjmij π=3.

3.Sprzedawca obniżył cenę lodówki o 20%, a następnie nową cenę obniżył o 120zł. Po tych obniżkach rodzice Stasia zapłacili za lodówkę 990zł. Oblicz cenę lodówki przed obniżkami i o ile procent zmniejszyła się cena w wyniku obydwu obniżek. Zapisz obliczenia. Wynik podaj z dokładnością do 1%.

4.Staś policzył, że na parkingu stoi 21 pojazdów - dwukołowych i czterokołowych. Pojazdy te mają 78 kół. Ile jest pojazdów dwukołowych a ile czterokołowych na parkingu?

5.Staś zamienił 100 zł na monety pięciozłotowe i dwuzłotowe. Ile ma monet każdego rodzaju,, jeżeli monet pięciozłotowych ma o 8 mniej niż dwuzłotowych. Zapisz obliczenia.

6.Pole koła opisanego na trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych 6 cm i 8 cm wynosi:

1

Odpowiedzi

2010-01-02T14:25:34+01:00
1. Wiemy, że promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym jest równy połowie jego przeciwprostokątnej. Aby znaleźć długość przeciwprostokątnej, należy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa:
a²+b²=c²
6²+8²=c²
36+64=c²
100=c²
√100=10
c=10.
Więc:
r=5
Wzór na pole koła to πr²
P = π*5²
P = 25π
2. wiaderko Stasia:
Najpierw trzeba obliczyć objętość wiaderka, więc:
h=20 cm
d=14cm
r=d/2=14cm/2=7cm
π=3
V = πr²h
V = 3*(7cm)²*20cm
V=3*49cm²*20cm
V=2940cm³
Wiaderko brata
h=16cm
d=18cm
r=9cm
π=3
V = 3*(9cm)²*16cm
V=3*81cm²*16cm
V=3888cm³
Teraz różnica objętości:
3888cm³-2940cm³=948cm³
3.
990zł+120zł=1110zł
1110zł = 80% pierwszej ceny.
1110zł:4=277,5zł
100%=1110zł+277,5zł= 1387,5 zł.
1387,5 zł- 990zł = 397,5zł
x%= 397,5*100%/1387,5 = 28,(648)%≈29%
3 1 3