DAJĘ NAJLEPSZĄ i DO TYCH ZADANEK PROSIŁBYM O MAŁE WYJAŚNIENIA, A NIE "SUCHE" ODPOWIEDZI.


Zadanie 1.
Liczba 6/√7 + 3 jest równa
(czyli 6 w liczniku, a pod kreską ułamkową √7 +3)

a) 3√7-9/3
b) -3√7 + 9
c) 3√7 + 9/8
d) -3√7 - 9

w odpowiedziach a) i c) oczywiście w mianowniku ósemki.

Zadanie 2.
Dane są dwa przedziały liczbowe A=<-6;3> i B=(-2;7). Przedział B/A, to:

a) <-6;-2>
b) <-6;-2)
c) <3;7)
d) (3;7)

Zadanie 3.
Wśród liczb należących do zbioru
Z={ √24; √36; 0,(73); ⅔; √5/4; √25/2 } liczb wymiernych jest:

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
Jakie to liczby?

Zadanie 4.
Wykresem funkcji f(x) = ⅔x - 5 jest prosta prostopadła do wykresu funkcji:

a) y = ⅔x + ⅕
b) y = ⅔x + 5
c) y = 3/2x + 5
d) y = - 3/2x - ⅕

Zadanie 5.
Dana jest funkcja f(x) = x² + 3x. Wzór funkcji, która powstaje przez symetrię osiową względem osi OX, to:

a) y=-x²-3x
b) y=5x+4
c) y=0,2x-4
d) y=-0,2x+4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T14:11:07+01:00
1]w liczniku:6(√7-3)=6√7-18=-2(-3√7+9)
w mianowniku:(√3+3)(√7-3)=7-9=-2
w końcu zostaje:-3√7+9
prawidłowa jest odp.b
zad. 2]B/A=(3;7) odp.d]
zad.3]√24=2√6-NW
√36=6-W
0,(73)-W
⅔=0,(6)-W
√5/4-NW
√25/2=2,5-W
czyli wymiernych jest 4- odp.d]
zad.4]odp. c jest dobra( 2 funkcje są prostopadłe, gdy a₁= - 1: a₂
zad.5]odp.a jest poprawna