Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T15:08:06+01:00
CH3COOH+ CH3CH2OH --H2SO4-->CH3COOCH2CH3 + H2O

m oct. etylu=10g
____________________________________
100% ---- x g
60% ---- 10 g
x=16,67g.

m CH3COOH=60g/mol
m C2H5OH=46g/mol
m CH3COOC2CH3=88g/mol

1mol CH3COOH --- 88g oct. etylu
x moli CH3COOH ---- 16,67g oct. etylu
x=0,19mola CH3COOH

Należy użyć 0,19 mola kwasu octowego i tyle samo etanolu, więc:
0,19*60=11,4g CH3COOH
0,19*46=8,74g CH3CH2OH

Odp. Trzeba użyć 11,4g kwasu octowego i 8,74g alkoholu etylowego.
6 5 6