Ustal wzory sumaryczny i strukturalny oraz podaj nazwę związku chemicznego , którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie atomowej 54 u i 3 atomy innego pierwiastka . Masa cząteczkowa tego związku chemicznego wunosi 150 u.

1

Odpowiedzi

2010-01-02T14:04:47+01:00
M X2Y3 = 150u

mX=54/2=27u (glin)

mY=(150-54)/3=32u (siarka)

ten związek to siarczek glinu:
Al2S3

strukturalnie:

.....S
.../
Al
...\
....S
.../
Al
...\
....S
2 3 2