Natężenie prądu płynącego w obwodzie latarki wynosi 100mA.latarka jest zasilana baterią o napięciu 6V.można przyjąć ze przez 1.5h ciągłej pracy latarki natężenie prądu płynącego w jej obwodzie jest stałe.
1.jak zmienia się napięcie baterii w czasie długotrwałego użytkowania latarki.
2.oblicz wartość ładunku elektrycznego, który przepłynął w obwodzie latarki w czasie 1.5h
3.w czasie błyskawicy przemieszczany jest ładunek o wartości 50 C. oblicz czas przepływu prądu w obwodzie latarki aby został w niej przemieszczony w taki sam ładunek
4.oblicz liczbe elektronów przepływających w czasie 1s przez poprzeczny przekrój przewodu w latarce
5.oblicz pracę wykonaną przez prąd elektryczny w czasie 10 min użytkowania latarki

1

Odpowiedzi

2010-01-02T14:15:57+01:00
1. prawo Ohma dla całego obwodu
I=E/(R+Rw)
E=I*Rw+I*R
gdzie: I*Rw - spadek napięcia na oporze wewnętrznym baterii
I*R - napięcie na zaciskach baterii
w miarę używania baterii zwiększa się jej opór wewnętrzny Rw czyli zwiększa się spadek napięcia no oporze wewnętrznym co spowoduje zmniejszenie napięcia na zaciskach baterii
2.
q=I*t
I=100mA=0,1A
t=1,5h=5400s
q=0,1A*5400s=540As=540C
3.
q=I*t
t=q/I
t=50C/0,1A=500s
4.
q=I*t=0,1A*1s=0,1C
ładunek elektronu e=1,6*10^-19C
n=q/e=0,1/(1,6*10^-19)=6,25*10^17 elektronów
5.
W=U*I*t=6V*0,1A*600s=360Ws=360J
6 5 6