Odpowiedzi

2010-03-12T16:52:24+01:00
Masa podkrytyczna paliwa jądrowego jest to taka ilość tego paliwa w której zainicjowana reakcja jądrowa wydzieli zbyt mało neutronów by doszło do reakcji łańcuchowej (w której każde jedno rozszczepienie jądra atomu inicjuje dokładnie jedno rozszczepienie atomu). Inaczej mówiąc reakcja ta sama nie podtrzyma swojego przebiegu i w trakcie jej przebiegu nie zostanie zużyte całe paliwo jądrowe.
Mianem "masa podkrytyczna" określa każdy układ złozony z paliwa jądrowego który w danych warunkach nie jest w stanie sam przeprowadzić reakcji łańcuchowej. Nie można tej masy wyrazić żadną jednostką (np. kilogramem) gdyż jest to określenie stanu w jakim się znajduje paliwo jądrowe a nie okreslenie ilości materii.

Zarówno masa 10 kilogramów tego samego paliwa jądrowego może być masą pod krytyczną krytyczną jak i nadkrytyczną zależnie od tego jakie panują warunki (ciśnienia, temperatury, stopnia czystości tego paliwa, geometria samego paliwa itp.)

POMOGŁAM?????????????
4 4 4