Przeanalizuj zbiory atomów i jonów i wybierz jedną wspólną cechę która łączy oba zbiory :
•S²-
•Ar
•K+


•Al³+
•Ne
•Mg²+


a)maja tę samą liczbę elektronów na ostatniej powłoce
b)należą do tego samego okresu
c)mają tę samą liczbę elektronów
d)mają tę samą liczbę powłok elektronowych

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T14:23:23+01:00
C)mają tę samą liczbę elektronów
6 1 6