Odpowiedzi

2010-01-02T14:26:05+01:00
T- 3s
V - 6m/s
m - 5kg
F- ?

a= v/t
a = 2m/s2

a= F/m

F = a x m
F = 10N

Odp. Ta siła wynosi 10N.
2010-01-02T14:31:56+01:00
Dane:
m=5kg
V₁= 2m/s
V₂= 8m/s
t=3 s
Korzystamy tutaj z II zasady dynamiki Newtona, którą określa wzór:
F=m×a
Z ruchu jednostajnie pryspieszonego wiemy Ze:
a = ΔV/t
ΔV = V₂ - V₁ = 8m/s - 2m/s = 6 m/s
więc
a= 6 [m/s] / 3 [s] = 2 [m/s²]
natomiast
F = m×a = 5kg × 2 [m/s²] = 10 [N]2010-01-02T17:56:56+01:00
Dane:
m = 5 kg
v₁ = 2 m/s
v₂ = 8 m/s
t = 3 s

szukane:
F = ?

rozwiązanie:
F = a*m = (v₂ - v₁)/t * m = (v₂ - v₁)m/t
F = (8 m/s - 2 m/s)*5 kg/3 s = (6 m/s * 5 kg)/3s = 10 m/s² * kg = 10 N

F = 10 N
Jeżeli czegoś z tych wyliczeń nie rozumiesz pisz na pw