Z jakim przyspieszeniem poruszać się będzie układ dwóch ciał o masach m1=2kg i m2=4kg, połączonych linką i umieszczonych na równi pochyłej o kącie nachylenia (alfa)=30 stopni? Współczynnik tarcia ciała o masie m1 o powierzchnię równi wynosi f=0,2.

odpowiedz ma wysjc 4,33m/s^2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T18:03:18+01:00
M1=2kg
m2=4kg
α=30⁰
f=0,2
a=?

Fs-siła zsuwająca
N-napięcie nici
Fs=mgsinα
T=fmgcosα

m1a=N-Fs-T
m2a=m2g-N

a(m1+m2)=m2g-Fs-T
a=(m2g-Fs-T)/(m1+m2)
a=(m2g-m1gsinα-fm1gcosα)/(m1+m2)
a=(4*10-2*10*0,5-0,2*2*10*0,87)/(2+4)
a=(40-20-3,48)/6=
16,52/6=2,75[m/s²]
1 1 1