Odpowiedzi

2010-01-02T14:46:04+01:00
Ustrój II Rzeczpospolitej, zgodnie z Konstytucją Marcową z 1921 roku, charakteryzował się dużymi uprawnieniami B) Rządu, C) Sejmu.
2010-01-02T14:48:04+01:00
Konstytucja marcowa uznała wszystkie te władze za istotne organy funkcjonowania państwa, ale to władza ustawodawcza, czyli sejm i senat miała największe uprawnienia. Więc moim zdaniem poprawna jest odpowiedź C.
2010-01-02T14:57:15+01:00
Konstytucja Marcowa charakteryzowała się przewagą władzy ustawodawczej czyli Sejmu i Senatu nad władzą wykonawczą -Prezydent Rząd Konstytucja ta wzorowana była na Konstytucji Francji
organy ustawodawcze; Sejm i Senat wybierane na 5 lat
Sejmowi podlegała Najwyższa Izba Kontroli Państwa
Władza wykonawcza Prezydent i Rząd
Prezydenta wybierało Zgromadzenie Narodowe ( Sejm i Senat) na 7 lat
Prezydent reprezentował Państwo mógł za zgodą 3\5 senatorów rozwiązać Sejm sądy były niezawisłe.
zgodność aktów administracyjnych z Konstytucją orzekał Najwyższy Trybunał Administracyjny