1.Ile razy objętość sześcianu o krawędzi 3a jest większa od objętości sześcianu o krawędzi 3/2a

2.Oblicz sprytnie:

a) 4⁵ * 5 ⁶
b) (3/5)⁵ *(5/3)⁶
c) (4/9)⁷ : (2/9)⁸
d) (1 i 4/9)⁵ :(4 i 1/3)⁴

* razy
/ kreska ułamkowa

1

Odpowiedzi

2009-09-16T21:42:29+02:00
8 razy wiecej wystarczy obie wielkosci podniesc do 3 potegi

2zad
a) 4⁵ * 5 ⁶=2⁶•2⁴•5⁶=10⁶•2⁴=16000000
b) (3/5)⁵ *(5/3)⁶=3/5)⁵ *(3/5)⁻⁶=5/3
c) (4/9)⁷ : (2/9)⁸=(4/9)⁷ : [(2/9)⁷•2/9]=2⁷•9/2=2⁶•9=64•9=576
d) (1 i 4/9)⁵ :(4 i 1/3)⁴=13/9•13/9⁴:13/3⁴=13/9•3⁴=9•13=117