Czterech chłopców brało udział w zawodach sportowych: Antek, Bartek, Wiktor i Daniel. Następnego dnia na pytanie owyniki zawodów odpowiedzieli:
Antek: -Nie byłem ani pierwszy, ani ostatni.
Bartek: -Nie byłem ostatni.
Wiktor: -Zająłem pierwsze miejsce.
Daniel: -Zająłem ostatnie miejsce.
Tylko trzech chłopców powiedziało prawdę.
Kto zajął pierwsze miejsce?
Kto skłamał?
Przedstaw tok rozumowania.

1

Odpowiedzi

2010-01-02T15:39:01+01:00
Antek-2 ponieważ nie był pierwszy ani ostatni
Bartek-1 ponieważ mówi że NIE BYŁ ostatni a drugi jest Antek czyli Bartek musi być pierwszy
Daniel-4 PONIEWAŻ MÓWI ze zajął OSTATNIE czyli 4 miejsce
Wiktor skłamał tak naprawdę mógł zająć 3 miejsce
1 5 1