Jak w C++ zrobić kalkulator, który będzie działał następująco:
1. Dodawanie
2. Odejmowanie
3. Mnożenie

Wprowadz opcje
1
Podaj 1 liczbe
2
podaj 2 liczbe 4
Wynik to: 6
a) kontynuuj
b) zakoncz
wybieram a

1. Dodawanie
2. Odejmowanie
3. Mnożenie

1
podaj liczbe
4
wynik wynosi 6+4=10

1

Odpowiedzi

2010-01-02T21:32:33+01:00
W załączniku mój kalkulator.
Wystarczy parę rzeczy z niego usunąć i będzie ok.

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cmath>

using namespace std;

int main()
{
int a,b,c,d,e,f,g,z,silnia;
float dzielna, dzielnik, wynik;
double x,y;
cout<<"Wybierz numer odpowiadajacy dzialaniu\n";
cout<<"1 - dodawanie\n2 - odejmowanie\n3 - mnozenie\n4 - dzielenie\n5 - potegowanie\n6 - silnia\n7 - pierwiastek drugiego stopnia\n";
cin>>a;

switch (a)
{
case 1:
e=0;
cout<<"Wybrales dodawanie\n";
cout<<"Podaj ilosc skladnikow: ";
cin>>b;
for (int i=1; i<=b; i++)
{
cout<<"Podaj skladnik: ";
cin>>d;
e=e+d;
}
cout<<"Suma tych liczb to "<<e;
break;
case 2:
cout<<"\nWybrales odejmowanie";
cout<<"\nPodaj odjemna: ";
cin>>a;
cout<<"\nPodaj odjemnik: ";
cin>>b;
z=a-b;
cout<<"\nWynik tego odejmowania to: "<<z;
break;
case 3:
e=1;
cout<<"\nWybrales mnozenie";
cout<<"\nPodaj ilosc czynnikow ";
cin>>b;
for (int i=1; i<=b; i++)
{
cout<<"Podaj czynnik ";
cin>>d;
e=e*d;
}
cout<<"Iloczyn tych liczb to "<<e;


break;
case 4:
cout<<"\nWybrales dzielenie";
cout<<"\nPodaj dzielna ";
cin>>dzielna;
cout<<"\nPodaj dzielnik ";
cin>>dzielnik;
wynik=dzielna/dzielnik;
cout<<"\nWynik dzielenia to "<<wynik;
break;
case 5:
cout<<"\nWybrales potegowanie";
cout<<"\nPodaj podstawe potegi ";
cin>>x;
cout<<"\nPodaj wykladnik potegi ";
cin>>y;
cout<<"\nWynik potegowania to "<<pow(x,y);
break;
case 6:
cout<<"\nWybrales silnie";
cout<<"\nPodaj liczbe, ktorej silnie chcesz obliczyc ";
cin>>x;
silnia=1;
for (int i=2;i<=x;i++)
{
silnia=silnia*i;
}
cout<<silnia;
break;
case 7:
cout<<"\nWybrales pierwiastek";
cout<<"\nPodaj liczbe, ktora chcesz spierwiastkowac ";
cin>>x;
cout<<"Pierwiastek liczby "<<x<<" jest rowny "<<sqrt(x);
break;
default: cout<<"Podales zla liczbe"; break;
}
cout<<"\nWcisnij ENTER, aby zakonczyc.";
cin.ignore();
getchar();
return 0;
}
5 3 5