Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T14:54:23+01:00
A )
20% = 0,2 = 2/10 = 1/5
60% = 0,6 - 6/10 = 3/5

b)
5% = 0,05 = 5/100 = 1/20
15% = 0,15 = 15/100 = 3/20

c)
110% = 1,1= 110/100 = 1 10/100= 1 1/10
125% = 1,25 = 125/100 = 1 25/100 = 1 1/4
1 5 1
2010-01-02T14:55:34+01:00
A) 20% - 1/5
60% - 3/5
b) 5% - 1/20
15% - 3/20
c)110% - 1 i 1/10
125%- 1 i 1/4
1 5 1
2010-01-02T15:12:41+01:00
Jedna piąta

trzy piąte

jedna dwudziesta

trzy dwudzieste

jeden i jedna dziesiąta

jeden i jedna czwarta