Prostoliniowy odcinek drutu o długości 50cm,jest prostopadly do linni pola magnetycznego o indukcyjności 5mT.W drucie płynie prąd,a przez przekrój przewodnika przeplywa w kazdej sekundzie 10 do potęgi 18-stej elektronów.
a)oblicz natężenie prądu plynącegon w drucie
b)oblicz wartośc siły elektromotorycznej dzialającej na drut

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T15:14:37+01:00
Ładunek elektronu e=1,6*10^-19 C
q=10^18 * 1,6*10^-19 C=0,16C
I=q/t=0,16C/1s=0,16A
F=B*I*l=0,005T*0,16A*0,5m=4*10^-4 N
2 4 2