Odpowiedzi

2010-01-02T15:16:42+01:00
Wzór ogólny alkinów - Cn H2n-2

Szereg homologiczny alkinów

C2H2 etyn

C3H4 propyn

C4H6 butyn

C5H8 pentyn

C6H10 heksyn

C7H12 heptyn

C8H14 oktyn

C9H16 nonyn

C10H18 dekyn
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T15:22:59+01:00
Najmniejsza liczba atomów węgla w alkinach to 2 i znajduje się tylko i wyłącznie w etinie/etynie (pochodzący od etanu) -> C₂H₂
w kolejnych alkinach zmienia się liczba atomów węgla tylko o 1 np. C₂H₂, C₃H₄, C₄H₆,C₅H₈ itd.
(inaczej jest w przypadku wodoru liczba ich atomów zwiększa się o 2 wraz ze wzrostem węgla oczywiście)

Szereg homologiczny alkinów
C₂H₂ etyn/etin
C₃H₄ propyn/propin
C₄H₆ butyn/butin
C₅H₈ pentyn/pentin
C₆H₁₀ heksyn/heksin
C₇H₁₂ heptyn/heptin
C₈H₁₄ oktyn/oktin
C₉H₁₆ nonyn/nonin
C₁₀H₁₈ dekyn/dekin