Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T15:44:08+01:00
Dane:
m =10 kg
V = 600 m/s
S = 3m
Szukane:
F
Skorzystamy z II zasady dynamiki Newtona:
F = m×a

W zadaniu mamy do czynienia z ruchem jednostajnie przyspieszonym z V₀ = 0
więc wykorzystamy wzór na drogę:
S = a×t²/2
ale
a = V/t to z tego
t = V/a
Wstawiając ten wzór za t do wzoru na drogę mamy:
S=a×(V/a)²/2
S=a×V²/a²/2
S= V²/2a
z tego liczymy a
2a= V²/S
a=V²/2S = (600 [m/s])² / 2×3m = 60000 m/s²
to
F = m×a= 10 kg × 60000 m/s² = 600000 N

2010-01-02T18:11:46+01:00
Dane:
m = 10 kg
v₂ = 600 m/s
v₁ = 0
s = 3 m

szukane:
F = ?

rozwiązanie
F = m*a

a = (v₂ - v₁)/t = v₂/t => t = v₂/a
s = at²/2 = v₂²/2a => a = v₂²/2s

F = m*a= m*v₂²/2s
F = 10 kg * 360000 m²/s² / 6 m = 10 kg * 60000 m/s² = 6 * 10⁵ N = 600 kN

jak czegoś z tych wyliczeń nie rozumiesz pisz na pw