Z powierzchni ziemi rzucono do góry kamień o masie m=2kg z taka szybkością, że kamień wylatuje z energią kinetyczną Ek-400J. Na jaką wysokość wzniesie się ciało kosztem uzyskanej energii kinetyczne, jeżeli pominiemy wpływ oporu powietrza?

3

Odpowiedzi

2010-01-02T15:51:25+01:00
Dane:
m=2kg
Ek=400J
szuakne:
h=?
v=?
wzór:
Ek=m*v2/2 /:m
Ek/m=v2/2 /*2
Ek*2/m=v
v=Ek*2/m
[v]=J/kg=N*m/kg = kg*m/s/kg=m/s


obliczenia:
v=400*2/2=400m/s


ale co dalej
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T15:51:43+01:00
Dane;
m= 2kg
Ek= 400 J

Szukane;
V= ?
h= ?
Roz.
V= √2Ek /m
V= 20 m/s
Ep=Ek
Ep= m * g * h
h= mg/ Ep
h= 400J/ 2 kg * 10 m/s2
h= 400 J / 20 kg * m/s2
h= 20 m
ODp. ; Ciało uniesie się na wysokość 20 metrów.


2 5 2
2010-01-02T16:02:07+01:00
Dane m = 2 kg
Ek = 400 J
Szukane
h
Oczywiście zakładamy w tym zadaniu że jest to rzut pionowy w górę
Wtym ruchu maksymalna wysokość wyraża się wzorem

h = V₀²/2g

Ze wzoru liczymy V₀:
Ek = m×V₀²/2
2Ek = m×V₀²
V₀²= 2Ek/m
V₀= √2Ek/m
V₀= √ 2×400 J/ 2 kg =√400m²/s²= 20 m/s

ostatecznie
h= V₀²/2g =(20 m/s)²/2×10[m/s²]= 20 m
1 3 1