Mam zadanie z filozofii, napisać pracę pisemną.. temat pracy.. Czym jest tolerancja i czy należy być tolerancyjnym dla nietolerancyjnych? Przy realizacji tego tematu należy skorzystać z: J.Locke "list o tolerancji", Warszawa 1963, M. Walzer '' O tolerancji'', Warszawa 1999 ''Tolerancja i wielokulturowość'', A.Borowiak,P.Szarota,Warszawa2004, ''pluralizm i tolerancja(red.),K. Wiliński,Lublin1998, R.Legutko,''Tolerancja rzecz o surowym państwie prawa,prawie natury,miłości i sumieniu,Kraków1997. Praca ma obejmować stronę papieru kancelaryjnego. Ma to być rozprawka.

1

Odpowiedzi

  • grun
  • Początkujący
2009-09-17T07:38:35+02:00
Solony14 Słuchaj nie nabijaj sobie punktów w taki sposób !