Za rozwiązanie wszystkich zadań daje naj. Za odpowiedzi niepełne lub błędne zgłaszam spam.

1.Dlaczego himalaiści zabierają ze sobą w wyprawy w najwyższe góry świata:

czekan i raki-
puchową kurtkę i ciepłe rękawice-
okulary lodowcowe-

2.Wymień nazwy czterech zawodów których wykonanie byłoby bardzo trudne a czasami niemożliwe bez dokładnej prognozy pogody.

3.Na podstawie dostępnych źródeł informacji zaproponuj trzy przykłady działań, jakie należy podjąć w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

4.http://wyborcza.pl/1,95958,5990057,Dlaczego_Ziema_sie_grzeje.html
na podstawie tego odpowiedzieć na poniższe pytania

a) Określ na jakiej podstawie klimatolodzy stwierdzili fakt globalnego ocieplenia klimatu? (max 4 zdania!!!)

b) Podaj wartość o jaką wzrosła średnia temperatura powietrza przy powierzchni Ziemi w latach 1906-2005.

c) wymień 4 konsekwencje wzrostu średniej temperatury powietrza przy powierzchni Ziemii.

d)Wypisz 3 przykłady skutków, jakie może wywołać w przyszłości postępujący proces globalnego ocieplenia.

e) Podaj nazwy 4 gazów cieplarnianych występujących w atmosferze ziemskiej

f) wyjaśnij znaczenie tych gazów dla życie ziemi (max 8 zdań)

g) Podaj główną przyczynę globalnego ocieplenia klimatu.

2

Odpowiedzi

2010-01-02T17:18:47+01:00
1.Czekan to narzędzie wielofunkcyjne, służy do wspinaczki, wyrąbywania stopni w lodzie, jako laska do podpierania, do hamowania podczas ześlizgnięcia się oraz do asekuracji.
Raki - aby sprawniej poruszać się po powierzchniach skutych lodem (kolce wbijają się w lód i zapobiegają ślizganiu)

Puchowa kurtka i ciepłe rękawice- Ponieważ na dużych wysokościach jest bardzo zimno himalaiści zabierają je aby zapobiedz wyziębieniu organizmu.


2. nurek, marynarz, budowlaniec, astronauta pilot samolotu

3. -oszczędzanie energii elektrycznej
- dążenie do spalania mniejszych ilości paliw kopalnych
- wycinanie i sadzenie większej ilości drzew

4. a). Klimatolodzy stwierdzili fakt globalnego ocieplenia klimatu ma podstawie danych oraz badań, które na bieżąco wykonują.
32 3 32
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T19:06:44+01:00
1.Czekan to narzędzie wielofunkcyjne, służy do wspinaczki, wyrąbywania stopni w lodzie, jako laska do podpierania, do hamowania podczas ześlizgnięcia się oraz do asekuracji.
Raki- Umożliwiają turystom górskim i wspinaczom poruszanie się po lodzie i śniegu.
Okulary przeciwsłoneczne – zawierają filtr promieni UV, na które promieniowanie wspinaczkowie są w dużym stopniu narażeni
Kurtka i rękawice – gwarantują ciepło, a rękawice chronią przed odmrożeniami palcy.
2.kontroler lotów
ratownik
pilot samolotu
kapitan statku
skoczek narciarski
ratownik górski
kapitan statku


3
Używanie źródeł energii innych niż paliwa kopalne może przyczynić się w dużym stopniu do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
Lepsze technologie oraz zmiana stylu życia mogą ograniczyć ilość energii zużywanej przez nas na transport, ogrzewanie, chłodzenie, oświetlanie, używanie urządzeń napędzanych energią elektryczną, produkcję przemysłową, itd.
Najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, by zapobiec zmianom klimatu, jest dążenie do spalania mniejszych ilości paliw kopalnych, a w konsekwencji ograniczenie emisji dwutlenku węgla.
4a W historii geologicznej naszej planety skład atmosfery uległ zmianom, co w skutek występowania efektu cieplarnianego wpływało na zmiany klimatyczne w skali globu. Z badań paleoklimatycznych wynika, ze w okresach ocieplenia koncentracja CO2 w atmosferze była znacznie większa niż obecnie. W ciągu ostatnich lat obserwuje się stały wzrost stężenia CO2 i metanu CH4 przypisywany działalności człowieka. Należałoby się więc spodziewać wzrostu temperatury powierzchni Ziemi i ocieplenia klimatu. Z drugiej strony wzrasta, także w skutek działalności człowieka, emisja aerozoli atmosferycznych, powodujących rozpraszanie i odbicie w przestrzeń kosmicznej promieniowania słonecznego, co może prowadzić do ochłodzenia klimatu.
4b Od 1906 do 2005 r. średnia temperatura przy powierzchni Ziemi wzrosła o 0,74 st. C
4c. w kosekwencji nastąpi wzrost poziomu morza od 0,11 do 0,58 m w latach 2090-2100, w stosunku do lat 1980-1990
Rozpuszczony w oceanie dwutlenek węgla reaguje z wodą tworząc kwas węglowy,
Wzrost śmiertelności, wymuszona migracja oraz straty ekonomiczne przewidywane wskutek skrajnych zjawisk pogodowych mogą być zaognione wzrastającą gęstością zaludnienia w dotkniętych rejonach.
intensyfikacja i zwiększona częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych
4d wzrost temperatury globalnej może powodować zmiany na obszarach rozległych, m.in. topnienie lodowców, zmniejszenie się pokrywy lodów morskich Arktyki] i światowy wzrost poziomu morza. Zmiany w ilości i strukturze opadów atmosferycznych mogą spowodować zarówno susze jak i powodzie. Mogą również nastąpić zmiany w intensywności i częstotliwości występowania skrajnych wydarzeń pogodowych. Inne możliwe skutki to zmiana wydajności produkcji rolnej i otwarcie nowych szlaków handlowych, zmniejszony dopływ słodkiej wody, wymieranie gatunków, oraz zwiększony zasięg występowania wektorów przenoszących zakaźne drobnoustroje..
4 e/f
1.Ozon. W atmosferze spełnia funkcję filtra pochłaniającego promieniowanie ultrafioletowe, które emitowane jest przez Słońce. Pochłanianie to polega na reakcji rozszczepienia cząsteczki ozonu na tlen i rodnik tlenowy, która jest odwróceniem reakcji syntezy ozonu. Przerzedzenie warstwy ozonowej nazywa się dziurą ozonową.
2 Para wodna - Woda w postaci pary wodnej przenika do atmosfery , gdzie wędruje wraz z prądami powietrza - niekiedy na bardzo duże odległości. Faza atmosferyczna w cyklu krążenia kończy się opadem. Opad dostający się na powierzchnię lądu rozpoczyna fazę kontynentalną , która obejmuje spływ powierzchniowy , ewentualnie infiltrację wody i odpływ podziemny.
3 Stosowane są do produkcji gaśnic halonowych. Pary halonów są 2 x 9 cięższe od powietrza, co ma istotne znaczenie podczas gaszenia pożarów.
4 . Dwutlenek węgla Dwutlenek węgla jest produktem spalania i oddychania. Jest wykorzystywany przez rośliny w procesie fotosyntezy. Tworzy się przy utlenianiu i fermentacji substancji organicznych
4g. Za główną przyczynę globalnego ocieplenia klimatu uważa się znaczne nasilenie efektu cieplarnianego, co spowodowane jest zwiększoną koncentracją gazów, uniemożliwiających wypromieniowywanie gromadzonego na Ziemi ciepła.

70 4 70