DAJĘ NAJLEPSZĄ I PROSZĘ O MAŁE WYJAŚNIENIA PRZY ZADANKACH

1. Dana jest funkcja określona wzorem f(x)=-5x+4. Funkcja, której wykres jest równoległy do wykresu danej funkcji, to:
a) y=-5x-4
b) y=5x+4
c) y=0,2x-4
d) y=-0,2+4

2. Do wykresu funkcji f określonej wzorem f(x) = ax + b należą punkty A(0;3) i B (-3;-3). Wynika stąd, że:
a) a=2 i b=3
b) a=2 i b=-3
c) a=-2 i b=-3
d) a=-2 i b=3

3. Liczba (7-2√3)² jest równa
OBLICZ!
a) 37
b) 61
c) 61-14√3
d) 61-28√3

4. Po wykonaniu działania (a⁻²)³/a⁻⁵ otrzymamy:

a) a⁻¹¹
b) a⁻⁶
c) a⁶
d) a⁻¹

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T16:11:15+01:00
Zad. 1] wykres jest równoległy, gdy funkcje mają ten sam współczynnik kierunkowy ,, a''
czyli odp.a jest poprawna
zad.2] y=ax+b
podstaw dane z punktów AB do tego wzoru: 3=a×0+b
-3=-3a+b
czyli:
3=b
-3=-3a+3
3a=6
a=2
odp. a jest poprawna bo a=2,,, b=3
zad.3
ze wzoru skróconego mnożenia
(a-b)²=a²-2ab+b²
(7-2√3)²=49-28√3+12=61-28√3
odp.d jest dobra
zad.4]
za dorze nie widzę tych potęg, jeśli żle to rozszyfrowałam-pisz
(a⁻²)³:a⁻⁵=a⁻⁶:a⁻⁵=a⁻¹
odp. d jest dobra
pozdrawiam