Równania kwadratowe; rozwiąż równania
a.) x^(kwadrat)+6x+5=0
b.) 2x^-7x=0
c.) -x^+9=0
d.)3x^-4x+7=0
e.) -2x^+4x-2=0
f.) 7x^+9=0
g.) 1/2x^ -14x=0
h.) 5x^-25x+30=0
i.) -x^-16=0

OZNAKOWANIA
^ - Do kwadratu

PRZYKŁAD

x^+5x-6=0
A=1
B=5
C=6

x=25-4*1*(-6)
X=25+24
x=49

x1=-5-pierwiestek z 49/2*1
X2=-5-PIERWIESTEK 49/2=2/2=1

COS TAKIEGE NIC Z TEGO NIE CZAJE;(

1

Odpowiedzi

2010-01-02T17:16:05+01:00
A) a=1 ; b=6; c=5
delta=b^2-4ac= 16 pierwiastek z delty=4
x1=-5 x2=-1

b)2x^2-7x=2x(x-3,5)
czyli x=3,5
c) a=-1 b=0 c=9
delta= 36 pierwiastek z delty=6
x1=0-6/-2=3 x2= 0+6/-2=-3
d) a=3 b=-4 c=7
delta = -68 ( ujemna czyli równanie nie ma rozwiązań)
e) a=-2 b=4 c=-2
delta=0 (jedno rozwiązanie)
x=-b/2a
x=-4/-4=1
f)a=7 b=0 c=9
nie ma rozwiązan bo delta jest ujemna
g)a=1/2 b=-14 c=0
x=-b/2a
x=14/1=14
h)a=5 b= -25 c=30
można podzilić przez 5 dla ułatwienia obliczeń i otrzyma się:
x^2-5x+6=0
a=1 b=-5 c=6
delta=1
x1=2/5 x2=3/5

i)a=-1 c=-16
nie ma rozwiązań