Odpowiedzi

2010-01-02T22:30:39+01:00
Sinα=√2÷2
Jest to równanie elementarne ( podstawowe), które nie wymaga przekształcen.
Najpierw znajdujemy w tabelce taka wartoć kąta xo, dla której sinus ma wartość √2:2
Kątem tym jest Pi : 4 ( 45 stopni)
Xo = Pi : 4

x = xo + 2*k*Pi
lub
x = Pi - xo + 2*k*Pi, k należy do C
Następnie korzystamy z serii rozwiazań dla sinusa i znaleziona wartość xo wstawiamy do wzorów:
x = xo + 2*k*Pi , k należy do C
lub
x= Pi - xo + 2*k*Pi, k należy do C


x = (Pi: 4 ) + 2*k*Pi , k należy do C
lub
x = (Pi - Pi:4) + 2*k*Pi, k należy do C

Ostatecznie :
x = Pi/4 + 2kPi , k nalezy do C
lub
x = 3/4Pi + 2kPi, k należy do C

Odp. x = Pi/4 + 2kPi lub x = 3/4Pi + 2kPi, k należy do C