1.Liczba x=2 jest miejscem zerowym funkcji f(x)=ax+1 dla X€R.

a) napisz wzór tej funkcji
b) oblicz jej wartość dla argumentu 20.

2.Dana jest funkcja x |--->-4x+3 dla X€R.

a) narysuj wykres tej funkcji. (nie trzeba)
b) Znajdź miejsce zerowe
c) Oblicz wartość funkcji dla x = 3,5 (trzy i jedna druga)

3. Dane są funkcje:

y=-x-3 i y=x-6 dla X€R.

a) Narysuj wykresy tych funkcji (nie trzeba)
b) Oblicz miejsca zerowe

2

Odpowiedzi

2010-01-02T16:13:00+01:00
Zad 1
1.Liczba x=2 jest miejscem zerowym funkcji f(x)=ax+1 dla X€R.

a) napisz wzór tej funkcji
b) oblicz jej wartość dla argumentu 20.

ad.a
a *2 +1=0
2a=-1 /2
a=-1/2

ad.b
y=-1/2x +1
y=-1/2*20 +1
y=-10+1
y=-9


zad.22.Dana jest funkcja x |--->-4x+3 dla X€R.

a) narysuj wykres tej funkcji. (nie trzeba)
b) Znajdź miejsce zerowe
c) Oblicz wartość funkcji dla x = 3,5 (trzy i jedna druga)
ad.b
Miejsca zerowe to miejsce w którym wykres przecina os Y
y=0
-4x+3=0
-4x=-3
x=3/4
ad. c

y=-4x+3
y= -4* 3,5+3
y=-14+3
y=-11

ZAD 3
tak jak wyżej, podstawiamy za y=0 iobliczamy
2010-01-02T16:13:51+01:00
Zad.1
miejsce zerowe funkcji--> x=2
y=ax + 1
0=a×2 + 1
-2a=1 | ÷ -2
a = -0,5

a) WZÓR FUNKCJI : y=-0,5x + 1
b) f(20) = - 0,5 × 20 + 1
f(20) = -9

Zad.2
y=4x + 3
0=4x + 3
-4x=3 |÷ (-4)
x= 0,75

X(zero) = 0,75

b) f(3,5) = 4×3,5 + 3
f(3,5) = 17

Zad.3

Miejsce zerowe funkcji: y=-x - 3
0=-x - 3
x(zero)=-3

Miejsce zerowe funkcji: y= x-6
0=x-6
-x=-6 | × (-1)
x(zero)= 6