Dwa garnki aluminiowy i miedziany mają taką samą masę. W jednakowym czasie dostarczono im taką samą ilość energii cieplnej. Temperatura miedzianego garnka wzrosła o 40⁰C. O ile wzrosła temperatura garnka aluminiowego przy założeniu braku strat ciepła? Ciepło właściwe miedzi równa się 385 J/kg *K, ciepło właściwe aluminium równa się 900 J/ kg*K

1

Odpowiedzi

2010-01-02T16:12:51+01:00
1. Cu = miedz, 2. aluminium = Al
m1 = m2 = m
delta T1 = 40 C = 40 K
delta T2 = ?
c1 = 385 J/kg* K
c2 = 900 J/kg*K

korzystam z zasady bilansu cieplnego:
Q1 = Q2

m *c1 *delta T1 = m *c2 *delta T2 ; dzielę obustronnie prze m

c1 *delta T1 = c2 *delta T2
delta T2 = c1 * delta T1/c2

delta T2 = 385 J/kg*K * 40 K/900 J/kg*K

delta T2 = 17,1 K