Odpowiedzi

2010-01-02T16:24:42+01:00
Wyróżniamy:
1. mięśnie gładkie - czyli takie, które kurczą się niezależnie od naszej woli (powodują ruchy wewnątrz organizmu)
2. szkieletowe - są zależne od naszej woli (poruszanie np. głową, rękami itd.)

Mięsień szkieletowy składa się z kurczliwych komórek, tworzących brzusiec. Na jego końcach znajdują się ścięgna - mocne, niekurczliwe twory, które przymocowują go do kości. Gdy brzusiec kurczy się, ścięgna pociągają za sobą kości. Niektóre mięśnie mają dwa brzuśce - są to mięśnie dwugłowe. W organizmie człowieka znajdują się też mięśnie trójgłowe i czworogłowe.
Wszystkie mięśnie, zarówno szkieletowe, jak i te, które nie biorą udziału w poruszaniu się są zbudowane z tkanki mięśniowej. Tworzą ją wydłużone komórki, w których znajdują się dwa rodzaje włókien białkowych. Gdy przesuwają się one względem siebie, dochodzi do skurczu komórki. W czasie rozkurczu włókienka białkowe wracają do poprzedniej pozycji, a komórka wydłuża się.

Wyróżniamy rodzaje tkanki mięśniowej(różnią się one budową i funkcjami)
- tkanka mięśniowa gładka (w ścianach naczyń krwionośnych i przewodu pokarmowego).- skurcz jest powolny, ale długotrwały i niezależny od naszej woli,
- tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa (buduje mięśnie szkieletowe). - kurczą się szybciej niż gładkie, ale szybciej też ulegają zmęczeniu. Ich skurcz jest zależny od naszej woli.
-tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana serca (buduje mięsień sercowy) - tkanka ta nie ulega zmęczeniu- jej skurcze następują szybko i są krótkotrwałe. Zachodzą niezależnie od naszej woli.

Opracowałam na podstawie książki do biologi "Puls Życia II"
Koleżanka z góry skopiowała z neta :PP
Mam nadzieję, że pomogłam. Pozdrawiam i liczę na najlepszą :]
2 5 2
2010-01-02T16:53:30+01:00
Układ mięśniowy
istnieją dwa rodzaje mięśni, które stanowią ok 40% masy całego ciała. Typowy mięsień szkieletowy zbudowany jest z brzuśca oraz ścięgien. Brzusiec jest skupieniem włókien mięśniowych. Ma czerwone zabarwienie ze względu na obecność barwnika - mioglobiny. Większość mięśni ma jeden brzusiec, np. mięsień pośladkowy, niektóre mają ich jednak więcej, np. mięsień dwugłowy ramienia.
Najprostsze mięśnie w ciele człowieka to mięśnie gładkie odpowiedzialne za ruchy bezwiedne, takie jak rozszerzanie źrenic, skurcze jelit i żołądka. Mięśnie poprzecznie prążkowane umożliwiają poruszanie się. Mają bardziej złożoną budowę niż mięśnie gładkie i powstały później w procesie ewolucji. Specjalna grupa mięśni poprzecznie prążkowanych powoduje rytmiczne ruchy serca pompującego krew.

mięśnie ulegaja podziałowi pod względem topograficznym (w zależności od położenia)
- mięśnie głowy (łac. musculi capitis) i szyi (łac. musculi coli)
- mięśnie tułowia (łac. musculi trunci)
- mięśnie kończyn (łac. musculi extremitatum)
- mięśnie brzucha (łac. musculi abdominis)
- mięśnie klatki piersiowej
- mięśnie grzbietu
Pod względem czynności
- Mięśnie antagonistyczne są to: zginacze i prostowniki (albo przywodziciele i odwodziciele) - działają antagonistycznie - podczas ruchu jeden kurczy się bardziej od drugiego (np. mięsień dwugłowy ramienia i mięsień trójgłowy ramienia).
- Mięśnie synergistyczne (współdziałają w wykonywaniu tego samego rodzaju ruchu), np. mięśnie żebrowe czy mięśnie tułowia.
Pod względem budowy
-płaskie, np. brzucha
-okrężne, np. wokół ust, oczu i odbytu
-jednobrzuścowy - wrzecionowaty, np. mięśnie pośladków
-dwugłowy, np. biceps, mięsień zginacz ramienia
-czworogłowy, np. uda
-trójgłowy, np. triceps, mięsień łydki
-szerokie, np. mięśnie wyścielające ściany brzucha i klatki piersiowej
-krótkie, np. mięśnie wokół kręgosłupa
-długie, np. mięśnie kończyn
Pod względem przyczepu
-dwugłowe
-trójgłowe
-czworogłowemysle ze bedzie najj:)
2 3 2
2010-01-02T17:16:18+01:00
Układ mięśniowy (łac. systema musculorum) - istnieją dwa rodzaje mięśni, które przeciętnie stanowią 40% masy całego ciała. Typowy mięsień szkieletowy zbudowany jest z brzuśca oraz ścięgien. Brzusiec jest skupieniem włókien mięśniowych. Ma czerwone zabarwienie ze względu na obecność barwnika - mioglobiny. Większość mięśni ma jeden brzusiec, np. mięsień pośladkowy, niektóre mają ich jednak więcej, np. mięsień dwugłowy ramienia.

Najprostsze mięśnie w ciele człowieka to mięśnie gładkie odpowiedzialne za ruchy bezwiedne, takie jak rozszerzanie źrenic, skurcze jelit i żołądka. Mięśnie poprzecznie prążkowane umożliwiają poruszanie się. Mają bardziej złożoną budowę niż mięśnie gładkie i powstały później w procesie ewolucji. Specjalna grupa mięśni poprzecznie prążkowanych powoduje rytmiczne ruchy serca pompującego krew.

Najważniejszą właściwością mięśnia jest jego zdolność do kurczenia się (skurcz mięśniowy). Wynikiem skurczu mięśnia może być ruch, podczas którego długość mięśnia się zmniejsza, a wynik skurczu wyraża się w pracy mięśnia. Tego rodzaju skurcz nazywamy skurczem izotonicznym (zmienia się długość włókien).

Nie zawsze wynikiem skurczu jest ruch. Skurcz, którego wynikiem nie jest ruch, tylko utrzymanie jakiejś części ciała w położeniu stałym, nosi nazwę skurczu izometrycznego (długość włókien mięśni się nie zmienia – zmienia się napięcie mięśnia).

Siła mięśnia zależy od przekroju fizjologicznego mięśnia (przekrój poprzeczny przechodzący przez wszystkie włókna mięśnia). Im więcej włókien ma mięsień, tym większa jego siła. Największą siłę rozwija mięsień na początku skurczu. Ze wzrastającym skracaniem się mięśnia jego siła maleje.

Fizjologia pracy rozróżnia dwa rodzaje pracy mięśniowej:
1. dynamiczna praca mięśni – to praca rytmiczna, np. kręcenie korbą, tu praca = skrócenie mięśnia x ciężar.
2. statyczna praca mięśni – to praca podtrzymująca, np. trzymanie ciężaru w wyciągniętej ręce) → w tym przypadku mięsień przez dłuższy czas pozostaje w skurczu, nie zmienia długości, ale w sensie fizjologicznym wykonuje pracę.