Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T16:43:13+01:00
1. Bogurodzica to najsłynniejsza średniowieczna polska pieśń religijna. Czas powstania utworu jest sporny X-XIVw. Bogurodzica nie była tylko pieśnią kościelną, ale i hymnem koronacyjnym Jagiellonów oraz pieśnią rycerstwa polskiego.
2. Kompozycja:
a) w budowie pojawia się tzw.Paralelizm kompozycyjny czyli podobieństwo kompozycyjne
b) by uniknąć monotoni piszący zastosował kontrast w wielkości poszczególnych elementów tworzących zwrotki:
I ZWROTKA: Apostrofa rozbudowana, prośba mała
II ZWROTKA: Apostrofa mała, prośba rozbudowana
c) liczba sylab jest różna- wiersz jest asylabiczny
d) rym tworzy powtarzanie sie pewnych elementów np. regularny rozkład sylab, akcentów, rymów, podobienstwo w budowie zdań
2. Treść wiersza:
-gatunek: hymn
-rodzaj: liryka
-podmiot liryczny: lud Boży(np. nam)
-adresat: Matka Boża, pojawia się wołacz w formie mianownika i Syn Boży
-cel prośby: pierwsza zwrotka wstawiennictwo, druga zwrotka: o szczęśliwe zycie po śmierci
- obraz Matki Boskiej: wizerunek jako pośredniczka, matka Jezusa wybrana przez Boga
3. Język:
a. Archaizmy: wyraz, który wyszedł z użycia lub zmienił swoje znaczenie
b. Przykłady archaizmów w Bogurodzicy:
- fonetyczny(dotyczy poszczególnych głosek budujących wyraz) sławiena- sławiona, zwolena- wybrana
- słowotwórczy(dotyczący budowy wyrazu) słysz-usłysz, nosimy-zanosimy, przebyt- pobyt
-słownikowy- zyszczy, Gospodzin, Bożyce
-fleksyjny(dotyczący odmiany)Bodurodzica, raczy
-składniowy(dotyczy budowy zdań) Bogiem sławienna Twego dzieła- zw względu na