1. Ułóż roztwory od posiadającego najniższa pH do tego o najwyższym pH:
1-procentowy NaOH, 4-procentowy HCl, 20-procentowy HCl, 30-procentowy KOH

2. Posługując się zapisem pH = 7, pH > 7 lub pH < 7, określ odczyn następujących roztworów:
a) roztwór Ca(OH)₂
b) woda nasycona CO₂
c) woda nasycona azotem N₂

3. Posługując się zapisem pH = 7, pH > 7 lub pH < 7, określ odczyn następujących roztworów:
a) woda nasycona tlenem (O₂)
b) nasycony roztwór Mg(OH)₂
c) roztwór H₃PO₄

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T20:04:51+01:00
1)20% HCl >4% HCl> 1% NaOH> 30% KOH
2) a)pH>7
b)pH<7
c)pH<7
3)a)pH=7
b)pH>7
c)pH<7