Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T10:25:15+01:00
STALIN [1879-1953 ]-jeden z czołowych działaczy KPZR,państwa radzieckiego i międzynarodowego ruchu robotniczego;teoretyk i popularyzator marksizmu-lennizmu;od 1898 członek SDPRR,od 1903 w partii bolszewickiej,działał w Gruzji;jeden z organizatorów rewolucji pażdziernikowej;od 1922 sekretarz generalny KPZR,od 1924 faktyczny przywódca partii i rządu,zdobył olbrzymi autorytet,który w latach 30-tych przerodził się w kult jego osoby,doszło do naruszenia norm życia partyjnego i łamania praworządności socjalistycznej; [zjawiska te poddano krytyce na XX Zjeżdzie KPZR 19-25.II.1956 ];w czsie Wielkiej Wojny Narodowej Związku Radzieckiego premier i przewodniczący Państwowego Komitetu Obrony;uczestnik konferencji w Teheranie [1943 ],Jałcie i Poczdamie [1945 ],wywarł poważny wpływ na ich przebieg i wyniki,m.in.ustalenie zachodnich i północnych granic Polski;w 1945 otrzymał tytuł generalissimusa;w okresie powojennym był jako sekretarz generalny KPZR i premier przyczynił się do umocnienia rangi ZSRR jako światowego mocarstwa i powstania państw socjalistycznych.

Mam tylko takie informacje odnośnie Stalina,ale myślę,że ci to pomoże i Wszystkiego Dobrego w NOWYM ROKU 2010.
5 1 5