Napisz opowiadanie dotyczące wybranego wydarzenia historycznego, w którym oprócz bohaterów fikcyjnych występują postaci historyczne.Proszę o rozwiązania do tego zadania do jutra można też inne dni ale jak można to do jutra!!:)

1

Odpowiedzi

2010-01-02T18:05:58+01:00
Opiszę wydarzenia które wydarzyły się w Polsce w latach 1002-1025.Naszym krajem panował wtedy Bolesław Chrobry.W tym okresie Polska była jednym z największych Państw Europy.Chrobry długo wojował z Henrykiem II, który chciał podporządkować sobie Polskę.W trakcie walk Chrobry utracił Czechy,w których panował przejściowo.Utracił również Pomoże Zachodnie.Udało mu się jednak powiększyć państwo o Milsko i Łużyce.Bolesław Chrobry był Książem, który był zdolnym dowódcom i politykiem. Umiał zyskiwać sojuszników-gdy w 1018 roku ruszył na Kijów, by przywrócić ruski tron swemu zięciowi, pomagali mu Węgrzy i Niemcy. W drodze powrotnej przyłączył Grody Czerwieńskie.
Chociaż wzrastał dobrobyt kraju, ludność nie była zadowolona. Możnowładcą doskwierała silna władza księcia, chłopi protestowali przeciw coraz większym daninom. Zaczęli buntować się także zwolennicy dawnych wierzeń, ponieważ Chrobry przemocą utrwalał chrześcijaństwo, np. kazał wybijać zęby osobom łamiącym post.
W 1025 roku Bolesław Chrobry został koronowany, wkrótce potem zmarł.
27 3 27