W czasie lekcji chemi Ewa przeprowadziła doświadczenie. Do roztworu zasady sodowej zabarwionej fenoloftaleiną dodała kroplami rozcieńczony kwas solny. po odbarwieniu fenoloftaleiny dodatkowo zbadała, że uniwersalny papierek wsakźnikowy(żółty) nie zmienia barwy. Po odparowaniu roztworu do sucha otrzymała biały proszek. Sformułuj na podstawie powyższego opisu doświadczenia jedno spostrzeżenie(obserwację) i dwa wnioski.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T18:04:34+01:00
Obserwacje:
W czasie dodawania małej ilości HCl do próbki nie zmieniała się barwa roztworu ponieważ nie wszystkie jony OH- były zobojętnione, dopiero w punkcie równoważnym gdy ilość jonów H+ i OH- jest taka sama widać zmianę barwy (ph jest obojętne)
Wnioski:
1. przeprowadzone doświadczenie przedstawia reakcje zobojętniania
2. otrzymany biały proszek do NaCl