Zad1
Cenę parasoli zwiększono o 20% a po miesiącu obnizono o 10 zł. jaka była początkowo cena parasolki, jeżeli obecnie kosztuje ona 68 zł.
zad2. W pierwszym tygodniu Rysiek rozwiązał 2/3 wszystkich zadań testowych, a w drugim -siedemnaście. Do rozwiązania pozostało mu 5% wszystkich zadan. Ile zadań zawierał test i ile zadań rozwiązał Rysiek.
Zad3. W 1999 roku w Polsce na 1000 mieszkańców przypadło 256 telefonów stacjonarnych i komórkowych. Oblicz ,ile przypoadło telefonów każdego rodzaju , jeżeli telefonów stacjonarnych było o 161 więcej niz komórkowych.
zad4. W polsce w roku 2000 doliczono się 833 zubrów i niedźwiedzi. w roku 2001 liczba żubrów wzrosła o 34 sztuki, a liczba niedźwiedzi zmalała o 18 sztuk. Ile było żubrów i niedźwiedzi w tych latach, jeżeli wiemy , że stosunek liczby żubrów do liczby niedźwiedzi w roku 2001 był rówmy 7,49%?

2

Odpowiedzi

2010-01-02T16:57:13+01:00
Zad 1.
68 ----- 100%
x --------120%

X razy 100% = 68 razy 120%

x= 68 razy 120 : 100%
x=81.6 - 10 = 80.6
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T17:07:34+01:00
1) 120%x-10zł=68zł /+10zł
12/10x=78zł /*10
12x=780zł /:12
x=65zł
Odp:Początkowa cena parasolki wynosiła 65 złoty.

2)
zostało-5% x
I tydz.- 2/3 wszystkich -> 2/3 x ->~66%
II tydz. - 17 zadań
x- wszystkie
5%x+2/3x+17=x
5%+66%=71%
100%-71%=29%
17->29%
x->100%
x=1700:29
x=59 wszystkich zadań
66% -około 39zad.
zrobionych 39+17=56zad
Odp. W teście znajdowało się około 59 zadan a zrobiono ok. 56 zadań.

3)
1000 mieszk. - 256 telefonów wszystkich
tel komórkowe-x
tel. stacjonarne-x+161
x+x+161=256 /-161
2x=95
x=47,5
x+161= 47,5+161=208,5
Odp:Na tysiąc mieszkańców przypadało około 47 tel. komórkowych i ok. 208 tel. stacjonarnych.

4)
1 5 1