1. W roztworze azotanu (V) wapnia Ca(NO₃)₂ obecne są jony:
a) Ca²⁺ oraz 2NO₃⁻
b) Ca⁺ oraz NO₃⁻
c) Ca²⁺ oraz NO₃⁻
d) Ca²⁺ oraz NO³⁻

2. Wskaż grupę związków, których roztwory wodne mają wspólny jon:
a) KOH, HCl, H₂SO₄
b) NaOH, NaCl, Na₃PO₄
c) Mg(OH)₂, HNO₃, MgCO₃
d) Fe(OH)₃, NaOH, NaCl

3. Z 10cząsteczek chlorku wapnia (CaCl₂) podczas dysocjacji powstanie:
a) 10anionów chlorkowych
b) 20anionów chlorkowych
c) 5anionów chlorkowych
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłową

4. W roztworze której soli po dysocjacji będzie dwa razy więcej anionów niż kationów:
a) CaCl₂
b) CaSO₄
c) K₂CO₃
d) FeCl₃

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T16:56:29+01:00
1.
Ca(NO₃)₂-> Ca²⁺+2 NO₃⁻
pytanie dotyczy tylko rodzajów jonów, a nie ich ilości więc odp
c) Ca²⁺ oraz NO₃⁻

2.
b) NaOH, NaCl, Na₃PO₄
jon występujący we wszystkich związkach: Na⁺

3. Z 10cząsteczek chlorku wapnia (CaCl₂) podczas dysocjacji powstanie:
10CaCl₂->10Ca⁺²+ 20 Cl⁻
b) 20anionów chlorkowych

4. W roztworze której soli po dysocjacji będzie dwa razy więcej anionów niż kationów:
a) CaCl₂-> Ca⁺²+ 2 Cl⁻
b) CaSO₄->Ca⁺²+ SO₄⁻²
c) K₂CO₃-> 2 K⁺+ CO₃⁻²
d) FeCl₃-> Fe⁺³+3 Cl⁻

odp. A