1. Pierwiastek X ma liczbę atomową Z = 17 i liczbę masową A = 35.
a) oblicz liczbę protonów, elektronów i elektronów walencyjnych znajdujących się w atomach tego pierwiastka.
b) Określ położenie w układzie okresowym pierwiastka X i jego charakter chemiczny.

2. Oblicz ile gramów soli kamiennej można otrzymać w wyniku odparowania 3kg solanki o stężeniu 15%.

3. Napisz jakie wartości pH i jaki odczyn mają roztwory, w których jest przewaga kationów wodoru.

4. Zapisz w sposób jonowy i cząsteczkowy równanie reakcji zasady wapniowej z kwasem solnym.

5. Napisz równanie dysocjacji zasady sodowej i nazwij powstałe jony.

6. Narysuj wzór strukturalny kwasu siarkowego (VI) .

Potrzebne rozwiązanie jak najszybciej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T17:13:25+01:00
1. Pierwiastek X ma liczbę atomową Z = 17 i liczbę masową A = 35.
X³⁵₁₇
a)
lp=17
le=17
le wal= 7
b)
okres=3
grupa=17
charakter chemiczny=niemetal

2.
0,15*3= 0,45 kg

3.
odczyn kwaśny
wartośc ph: od 1 do 7

4.
Ca(OH)₂+2HCl->CaCl₂+2H₂O-cząsteczkowy
Ca⁺²+OH⁻+ 2 H⁺+ 2 Cl⁻-> Ca⁺²+ 2 Cl⁻+ 2H₂O-jonowy

5.
NaOH-> Na⁺+OH⁻
zasada sodowa dysocjuje na kation sodu i anion wodorotlenowy

6.
H-O....O
....\..//
.....S
..../..\\
H-O....O
6 4 6