Odpowiedzi

2010-01-02T16:47:15+01:00
Wzór: C₅H₁₀O₂
mC₅H₁₀O₂=5*mC+10*mH+2*mO= 5*12u+10*1u+2*16u= =60u+10u+32u=102u
%C= 60u/102u * 100%≈58,8%
%H= 10u/102u * 100%≈9,8%
%O 32u/102u * 100%≈31,4%

C-węgiel
H-wodór
O-tlen
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-02T21:06:03+01:00
Kwas walerianowy - C₄H₉COOH
m C₄H₉COOH = m C₅H₁₀O₂ = 12u * 5 + 1u * 10 + 16u * 2 = 102u

m C₅ = 12u * 5 = 60u
m H₁₀ = 1u * 10 = 10u
m O₂ = 16u * 2 = 32u

100% - 102u
x (%) - m C₅ / m H₁₀ / m O₂

% C₅
100% - 102u
x (%) - 60u
x = (100% * 60u) / 102u = 58,82 %

% H₁₀
100% - 102u
x (%) - 10u
x = 9,08 %

% O₂
100% - 102u
x (%) - 32u

x = 31,37 %


Odp: Zawartość procentowa węgla, wodoru i tlenu w tym kwasie wynosi kolejno: 58,82 %, 9,08 %, 31,37 %


proszę ;-)