Zad.1 zaznacz zestaw , w którym podano poprawną właściwość chloru w kolejnych tlenkach: Cl2O , Cl2O3,Cl2O5,Cl2O7
a)I,II,III,IV / b)I,III,V,VII / c)VII,V,III,I / d)II,III,IV,V

azd.2
K2L8M18N2 [te liczby sa na górze] jest to konfiguracja elektronowa atomu______ .

zad.3.W którym zestawie wszytskie wyrażenia sa poprawne?
a)atomu sodu, atomu tlenku sodu,b)cząsteczka sodu,cząsteczka tlenku sodu,c)atomu sodu, cząsteczka tlenku sodu,d)cząsteczka sodu , atom tlenku sodu.

zad.4.zaznacz poprawnie napisane róznanie reakcji syntezy glinu.
a)2 AL + 3 O------->AL2O3
b)2 Al + O2-------->Al2O3
c)4 Al + 3 O2------>2 Al2O3
d)2 Al+o2------>Al2O3

zad.5.Podaj liczbę i rodzaj atomów , z któryych zbudowane sa następujące cząsteczki zwiazków chemicznych:
a)2 Cu2O
b) 3 Al2S3

P.S. z góry dziekuje za rozwiąznie tych zadań ;))

1

Odpowiedzi

2010-01-02T17:31:09+01:00
1) b
2) suma elektronów wynsi 30 wiec jest to cynk Zn
3)c
4)c
5) 4 at cu i 2 at 0
6 at Al i 9 at S
5 4 5