Zad. 1
Krzyżówka heterozygoty (Aa) z homozygotą recesywną (aa) daje rozszczepienie fenotypowe:
a) 1:1 b)1:2:1 c) 3:1 d) 2:1
Odpowiedz uzasadnij.
Zad. 2
Skrzyzowano ze sobą dwie heterozygotyczne muszki pod względem wielkości skrzydeł. Za cechę skrzydel szczątkowych odpowiada allel recesywny. Ustal prawdopodobieństwo wystąpienia u potomstwa skrzydel szczątkowych. Wykonaj odpowiedni zapis graficzny posługujac się szachownicą Punneta.
Zad. 3
U człowieka cechami sprzężonymi z płcią nazywamy cechy warynkowane przez geny:
a) zawarte w chromosomie X
b) zawarte w chromosomioe Y
c) znajdujące się w autosomach
Zad. 4
Skrzyzowano dwie hererozygoty Kk i otrzymano 8 osobników potomnych. Ile spośród nich będzie wykazywać ceche dominującą. Odpowiedż uzasadnij.
Zad. 5
W potomstwie uzyskano trzy razy więcej chomików o sierści czarnej niż białej. Ustal genotypy rodziców.
Zad. 6
Gen dominujący C jest odpowiedzialny za syntezę chlorofilu, gen recesywny c - za brak chlorofilu. W którym przypadku otrzymamy największą liczbę roślin bezzieleniowych, niezdolnych do życia?
a) CC x cc b) Cc x Cc c) CC x Cc d) Cc x cc
Odpowiedż uzasadnij.

1

Odpowiedzi

2010-01-03T00:43:01+01:00
Ad 1:
Aa x aa
G: A, a ; a
F1: Aa , aa
Odp: d, uzasadnieniem jest krzyżówka.

Ad 2:
x | A | a
A | AA| Aa
a | Aa |aa
Odp: Prawdopodobieństwo wynosi 25%

Ad 3: odp a
Ad 4: krzyżówka taka jak w zad 2 tylko zamiast a jest k. Ilość osobników to 6, ponieważ liczysz te u których występuje allel dominujący.

Ad 5:
3:1 ; genotypy rodziców są takie same : Aa ; jakby była potrzebna krzyżówka to też taka jak w zad 2

Ad 6: odp d,
a) 0 osobników
x | C | C
c |Cc|Cc
c |Cc |Cc
b) 1 osobnik
x | C | c
C |CC|Cc
c |Cc|cc
c) 0 osobników
x | C | C
C |CC|CC
c |Cc |Cc
d) 2 osobniki
x | C | c
c | Cc| cc
c | Cc| cc