Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-16T20:12:28+02:00
1200-950 – zlodowacenie podlaskie (północno - wschodniopolskie, Narwi) (Günz)
950-730 – interglacjał przasnyski (podlaski) (Günz/Mindel)
730-430 – zlodowacenie krakowskie (południowopolskie, Sanu) (Mindel)
430-300 – interglacjał mazowiecki (wielki) (Mindel/Riss)
300-130 – zlodowacenie środkowopolskie (Odry) (Riss)
130-115 – interglacjał eemski (Riss/Würm)
115-11,5 – zlodowacenie północnopolskie (bałtyckie, Wisły) (Würm)
1 5 1
2009-09-16T20:13:35+02:00
Zlodowacenie sanu II(południowopolskie)
zlodowacenie odry (środkowopolskie)
zlodowacenie warty (środkowopolskie)
zlodowacenie wisły
1 5 1