Odpowiedzi

2010-01-02T17:03:06+01:00
W latach między 1300/1200 a 450 p.n.e. ziemie polskie były zamieszkiwane przez ludność kultury łużyckiej. Kultura łużycka z Moraw przeniknęła na Górny i Środkowy Śląsk, a potem w dorzecze dolnego Dunajca, dolnej Nidy i górnej Wisły. Część osad łużyckich miała charakter sezonowy, a część trwały, które z czasem przekształciły się w grody plemienne.Dzięki wykopaliskom archeologicznym mamy możliwość poznania obyczajów naszych przodków i trybu życia, jaki prowadzili a naszych ziemiach.Musimy pamiętać, że starożytność dzieli się na trzy podstawowe epoki a zależy to od surowca, z którego w danej epoce korzystano. Epoki te dzielimy na: kamienia, brązu i żelaza.


Epoka kamienia ukazuje nam dużo zmian, mianowicie to jak ewoluował człowiek z prymitywnego pitekantropa do Homo sapiens i jak zmienił swój tryb życia z koczowniczego zbieracza roślin do pracowitego rolnika, który podiął się wyzwania zagospodarowania kawałka ziemi i uprawiania na niej roślin. Zastąpił również kamień miedzią, co było wielkim postępem, ponieważ miał możliwość zmiany narzędzi. Epokę kamienia dzielimy na siedem okresów. Okres starszy zwany środkowym Paleolitem, górny Paleolit, schyłkowy Paleolit, Mezolit i Neolit. Podstawowymi narzędziami, którymi wyróżniła się ta kultura były pięściaki, prądniki, noże krzemienne oraz parę narzędzi z kości i rogów. Zamieszkiwali oni głównie jaskinie.
W okresie górnego Paleolitu północna i środkowa polska była niezaludniona a jej obszary terytorialne na południu zasiedlone były tylko sporadycznie. Tu nawija się wniosek, że ludy, które mogły zamieszkiwać te miejsca przez warunki atmosferyczne zostały zepchnięte na południe, co spowodowało zagęszczenie się ludności na terenach południa. W Paleolicie w Polsce najbardziej znana z tego okresu była kultura szeleczka i oryniacka. Udoskonalona została w tych kulturach technika, lewaluaska czyli odłupywanie z rdzeni kamiennych mniejszych kawałków, co w efekcie końcowym dawało zaostrzony kamień. Nauczono się również łączyć kamień z innymi surowcami: drewnem, rogiem i kością. Nauczono się polować i robić narzędzia, które pomagały w zabiciu zwierzyny.Czasy postępu. W ciągu ok. 1500 lat oddzielających neolit polski od początków nowej epoki brązu (ok. 1700 n.e.) napływały na nasze ziemie pierwsze wyroby metalowe. Mimo tego, że w neolicie ludy polskie wykazały samodzielność nie były w stanie rozwijać się szybciej bez pomocy bliskiego wschodu, który oddziałowywał na kultury rolnicze znad Dunaju. Dzięki czemu ludy zamieszkujące ziemie Moraw i górnej Łaby zapoznały się z nowymi wierzeniami, ozdobami i niektórymi wyrobami z brązu. Można zobaczyć rozszerzenie się kultury nowej epoki na zachód i wschód od południkowego pasa oraz na północ od równoleżnikowego pasa postępując z każdym okresem epoki. Przez cały okres epoki brązu ludność rozwijała swoją kulturę, rolnictwo, ceramikę oraz wierzenia. W pierwszych okresach kultury zamieszkujące Polskę wytwarzały jeszcze prymitywne narzędzia, ponieważ zapoznawały się z brązem zaś przy końcu epoki brązowej mamy do czynienia z bardzo dobrze rozwiniętym rzemiosłem, produkcją zdobionej broni (siekierek, ostrzy do dzid i mieczy), przeróżnych ozdób (zapinek, naszyjników, bransoletek, kolczyków i szpilek). Również różnica jest pomiędzy sposobem pochówku. Ludy późnej epoki brązu spalały swoich zmarłych na stosie a ich szczątki odkładali do Popielców. Natomiast kultury I i II okresu epoki brązu grzebali zmarłych w ziemi.
W 650 p.n.e nowy metal zaczął podbijać nowe ziemie i upowszechniać się, wypierając brąz i zapoczątkowując nową epokę – żelaza. Pierwsze wyrobi z żelaza dotarły do nas już z V okresu brązu aczkolwiek właściwy początek epoki żelaza zaczynamy liczyć dopiero od momentu, kiedy owy metal staje się podstawą kultury materialnej. Na początku występowała ona na Pomorzu wschodnim jednak z biegiem lat rozprzestrzeniła się ona na większą część obecnych ziem polskich.Moim zdaniem w prahistorii obecnych ziem polskich, możemy zauważyć brak ciągłości kulturowej i osadniczej, ponieważ w każdym okresie była zapoczątkowana jakaś nowa kultura i nowe mieszanki ludów. Jak wiemy powstanie państwa polskiego zapoczątkowuje kryzys, który jest spowodowany przez wędrówki ludów. nastąpi przełom gdyż w dorzeczu Odry i Wisły zaczyna się okres rozwoju kultury Słowian, który w najbliższym czasie zapoczątkuje powstanie państwa Piastów.
2 5 2