1.Pocisk o masie 20g przy wystrzeleniu z lufy o długości 30cm uzyskuje prędkość 600m/s. Oblicz średnią siłę działania gazów na pocisk w lufie, zakładając że porusza się on w tym czasie ruchem jednostajnie przyśpieszonym.

2. W której sek. licząc od początku ruchu droga przebyta przez ciało ruchem jednostajnie przyśpieszonym jest trzykrotnie większa od drogi przebytej w pierwszej sek. ruchu.

3. Samochód po wypadku zostawił według pomiarów 40 metrowy ślad na ziemi. Obliczono że przyśpieszenie wywołane hamowaniem wynosiło -6m/s². oblicz prędkość początkową samochodu. Czy przekroczył on dozwoloną na tej drodze prędkość 60km/h?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T09:08:39+01:00
Zad.1
m=20g=0,02kg
l=30cm=0,3m
V=600m/s F=?
F=am
S=at^2/2
S=[(V/t)t^2]/2=Vt/2
t=2S/V=0,001s
a=V/t a=600 000m/s^2
F=am
F=12000N
1 5 1