Odpowiedzi

2010-01-02T17:07:51+01:00
Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych pracowników. Ustawa określająca zasady funkcjonowania organizacji związkowych dopuszcza możliwość prowadzenia przez nie działalności gospodarczej. Dochód z nich przeznaczony ma być na finansowanie zadań statutowych. Są w Polsce takie związki zawodowe i tacy związkowcy, którym lepiej niż reprezentowanie interesów pracowniczych idzie robienie interesów. Szczególnie jeśli lody kręcą z pracodawcą, z którym w normalnych warunkach powinni prowadzić negocjacje płacowe.
26 3 26
2010-01-02T17:09:05+01:00
W Polsce jedynie 15 proc. pracowników należy do związków zawodowych. Wskaźnik ten jest najniższy w Unii Europejskiej i systematycznie spada.
Nic w tym dziwnego. Związki zawodowe są nieskuteczne i - w powszechnym odczuciu społecznym - niepotrzebne. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych pracowników. Ustawa określająca zasady funkcjonowania organizacji związkowych dopuszcza możliwość prowadzenia przez nie działalności gospodarczej. Dochód z nich przeznaczony ma być na finansowanie zadań statutowych. Są w Polsce takie związki zawodowe i tacy związkowcy, którym lepiej niż reprezentowanie interesów pracowniczych idzie robienie interesów. Szczególnie jeśli lody kręcą z pracodawcą, z którym w normalnych warunkach powinni prowadzić negocjacje płacowe.Coraz ciszej też o sztandarowym pomyśle PiS z kampanii prezydenckiej Lecha Kaczyńskiego, jakim miało być zawarcie nowej umowy społecznej. Miała ona regulować zasady rozwiązywania najważniejszych problemów społecznych, pomiędzy rządem, pracodawcami i związkami zawodowymi. W szumnie zapowiadanej umowie miały się znaleźć między innymi: rozwiązania na rzecz wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i spadku bezrobocia oraz działania na rzecz rozwoju rodziny i społeczeństwa obywatelskiego. Przy okazji warto przypomnieć, że postulat zwarcia nowej umowy społecznej, zgłosiła jako pierwsza Polska Partia Pracy. Była to jednak propozycja zawierająca bardzo konkretne rozwiązania, dotyczące między innymi wejścia w życie ustawy o statusie bezrobotnego, która gwarantowała każdemu pozostającemu bez pracy nie z własnej winy prawo do zasiłku przez cały okres pozostawania bez pracy, podniesienia płacy minimalnej do 68 proc. średniej krajowej, skrócenia czasu pracy, wprowadzenia progresywnej skali podatkowej. PiS natomiast nie wyszedł nigdy poza ogólnikowe hasła.
15 2 15
2010-01-02T17:12:37+01:00
- Związki zawodowe reprezentują pracowników w konfliktach z pracodawcami, bronią ich interesów, negocjują w sprawie wysokości płac, zasad ich przyznawania i warunków pracy.
32 4 32