1. Średnica jadra atomu wynosi 2,6 •10⁻¹³ cm. Oblicz promień jadra i wyraź go w mikro-metrach.


2. 1 AU (jednostka astronomiczna) jest to odległość ziemi od słońca i wynosi w przybliżeniu 1,5 • 10⁸ km.
podaj ta jednostkę w Mega-metrach .


3. 5kg piłka lekarska ma obwód 84cm. Oblicz promień tej piłki i wyraź go w decy-metrach

1

Odpowiedzi

2009-09-16T22:08:11+02:00
1. Średnica jadra atomu wynosi 2,6 •10⁻¹³ cm. Oblicz promień jadra i wyraź go w mikro-metrach.
promień = 1/2 srednicy
r = 2,6• 10⁻¹³ cm• 0,5 = 1,3 •10⁻¹³ cm
zamienimy sobie to na metry 1,3 •10⁻¹³•10⁻²m = 1,3 • 10⁻¹⁵m
zeby zamienic na mikro metry musimy przemnozyc przez 10⁶
czyli 1,3•10⁻¹⁵•10⁶ = 1,3 •10⁻⁹ μm

2. 1 AU (jednostka astronomiczna) jest to odległość ziemi od słońca i wynosi w przybliżeniu 1,5 • 10⁸ km.
podaj ta jednostkę w Mega-metrach
1,5 • 10⁸ • 10³m = 1,5 •10¹¹m = 1,5• 10¹¹•10⁻⁶Mm = 1,5•10⁵Mm

3. 5kg piłka lekarska ma obwód 84cm. Oblicz promień tej piłki i wyraź go w decy-metrach

ob = 2πr
84 cm = 2*3,14 * r
r = 13,38 cm
r = 1,338 dm
4 4 4