1.oblicz procentową zawartość tlenu w pomieszczeniu o wymiarach2m*3m*5m
2.podaj dwa przykłady reakcji w których substratem jest magnez
3.w podanej reakcji chemicznej zaznacz utlenianie, redukcje, utleniacz, reduktor

tlenek węgla(IV)+magnez---->tlenek magnezu+węgiel

1

Odpowiedzi

2010-01-02T18:03:20+01:00
1. liczymy objętość pomieszczenia ze wzoru V=abc, przy czym a=2m, b=3m, c=5m;
V= 2*3*5 = 30 m³
zakładamy, że w pokoju jest powietrze, w ktorym tlenu jest ok. 21% i zapisujemy proporcje:
21% - x
100% - 30 m³
x = (21% * 30 m³)/100% = 6,3 m³ - objętość tlenu w tym pomieszczeniu

2. 2Mg + O₂ → 2MgO
Mg + 2HClO₄ → Mg(ClO₄)₂ + H₂
widzę, że to jest chyba klasa 1 gimn więc te rekacje zapiszę słownie:
2 at. magnezu + cz. tlenu --> 2 cz. tlenku magnezu
at. magnezu + 2 cz. kwasu chlorowego (VII) --> cz. chloranu (VII) magnezu i cz. wodoru
lub poprostu:
magnez + tlen --> tlenek magnezu
magnez + kwas chlorowy (VII) ---> chloran (VII) magnezu + wodór

.............................utlenianie
utleniacz...............|----------------|
tlenek węgla(IV) + magnez----> tlenek magnezu + węgiel
......|................reduktor.............................|
......| ____________________________________|
............................redukcja