Odpowiedzi

2010-01-02T19:02:52+01:00
Zwiąki zawodowe są dobrowolnymi i samorządnymi organizacjami, powołanymi do reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych pracowników najemnych. Mają prawo do opiniowania założeń i projektów ustaw dotyczących warunków pracy, płac, ochrony socjalnej, świadczeń emerytalnych itp., mają też prawo do publicznego wyrażania tej opinii w mass mediach. Mogą także sprawować nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny przcy w zakładach pracy. Metodą ostateczną (stosowaną, gdy związek zostaje w sporze z pracodawcą, a rokowania, mediacje oraz arbitraż nie dają efektów) jest strajk. Udział w strajku powinien być dobrowolny, a jego ogłoszenie musi nastąpić najpóźniej na pięć dni przed jego rozpoczęciem.
12 2 12