Największa bombka którą Asia kupiła z myślą o ozdobieniu choinki , jest kulą zapakowaną w sześcienne pudełko o polu powierzchni 261cm2 (w obliczeniu nalezy przyjąć Pi = 3)
a) oblicz objętośc tego pudełka
b) przyjmując że bombka była styczna do wszystkich ścianek oblicz jej objętość
c) ile razy objętość pudełka jest większa od objętości nbombki

1

Odpowiedzi

2010-01-02T18:14:14+01:00
A)
Pp=261cm²
Pp=6a²
6a²=216cm² /÷6
a²=36cm²
a=√36cm²
a=6cm
V=a³
V=(6cm)³
V=216cm³
b)
V=⅘πr³
r=6cm÷2=3cm
V=⅘×3×(3cm)³
V=⅘×3×27cm³
V=108cm³
c)
216cm³÷108cm³=2 razy większa

5 3 5