Odpowiedzi

2013-06-27T23:08:39+02:00

Cu₂O + H₂ ⇒ 2Cu + H₂O

 

25g - 24,5g = 0,5g   ⇐   masa wydzielonego tlenu (który przereagował z wodorem)

 

 

2H₂   +   O₂   ⇒   2H₂O

              32g  ----  36g

             0,5g  ----  X g

X = (36g · 0,5g) : 32g = 0,5625g      

 

Odp.: Podczas tej reakcji powstało 0,5625g pary wodnej.

4 4 4