1. Z jednego punktu wyruszają jednocześnie w tym samym kierunku trzy ciała z prędkościami odpowiednio równymi 20km/h, 40 km/h, 60 km/h. Drugie ciało rozpoczyna ruch o 2 godziny później niż pierwsze. Po jakim czasie od chwili rozpoczęcia ruchu przez drugie ciało powinno wyruszyć trzecie ciało aby dogonić pierwsze ciało równocześnie z drugim??

1

Odpowiedzi

2010-01-02T19:04:08+01:00
1. ciało musiało jechać 4h żeby przejechać 80 km (ponieważ tu się spotkają)
2. ciało musiało jechać 2h żeby przejechać 80km
3. ciało musi wyruszyć 39(CHYBA)min po starcie 2.ciała aby spotkać się na dystansie 80km